Obniż koszty transportu i magazynowania towarów o 50%